Dinner Selections

Served w. White Rice (Pork Fried Rice or Brown Rice add $1.15)
C1. Bourbon Chicken (Dinner) 12.75
C2. Chicken or Pork Lo Mein (Dinner) 10.50
C3. Black Pepper Chicken (Dinner) 12.50
C4. Spicy Bamboo Chicken (Dinner) 12.50
C5. Chicken or Pork Egg Foo Young (Dinner) 10.75
C6. Honey Chicken (Dinner) 12.75
C7. Wor Sue Gai (Dinner) 12.25
C8. Pepper Steak w. Onion (Dinner) 13.25
C9. Sesame Chicken (Dinner) 12.75
C10. General Tso's Chicken (Dinner) 12.75
C11. Orange Chicken (Dinner) 12.75
C12. Moo Goo Gai Pan (Dinner) 11.50
C13. Shrimp w. Lobster Sauce (Dinner) 13.25
C14. Roast Pork w. Chinese Vegetable (Dinner) 11.50
C15. Sweet and Sour (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25
11.50
C16. Cashew Nuts w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C17. Mushroom w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C18. Broccoli w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C19. Mixed Veg w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C20. Snow Peas w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C21. Kung Pao w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C22. Hunan (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C23. Szechuan (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C24. Garlic Sauce w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C25. Curry Sauce w. (Dinner)
Chicken $11.5 / Pork $11.5 / Shrimp $13.25 / Beef $13.25
11.50
C26. Hot and Spicy (Dinner)
Chicken $11.5 / Shrimp $13.25
11.50